Arama sonuçlarınız

Gizlilik Politikası

Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öğrencilerin barınma yerleri ve üniversite yerleşkeleri ile ilgili konularda öğrenciözel.com size kolaylık sağlar. Öğrenci Yurtları (Özel/ Devlet/ Vakıf), öğrenci evleri, apartlar, öğrenciye kiralık emlaklar, projeler, yükseköğretim kurumları, ortaeğitim kurumları, Öğrencileri ilgilendiren barınma ile ilgili tüm hizmet sektörünün ücretsiz ilanlarına ulaşma, Öğrenciye Özel ilanlarla ve özel yurt ilanlarıyla kolay yer bulmalarını sağlama, benzersiz coğrafi konum haritalama ve benzeri tüm kolaylıklar mevcuttur. Aradığınızı saniyeler içinde bulmanızı sağlar.

Ogrenciozel.com sitesinin tüm hakları İbrahim Oktay’a ait olup, sitede hiçbir kullanıcının ve/veya web sayfasını ziyaret edenlerin bilgileri kayıt edilmemekte, hiçbir bireysel ve kurumsal üyelik yapılmamakta, kullanıcı veya üye bilgileri kaydedilmemektedir.

Mevcut tüm ilanlar öğrenciözel.com tarafından girilmiş/girilmekte olup ücretsiz olarak yayınlanmakta ve güncellenmektedir.
Sisteme yüklenen ilan bilgileri, internette, sosyal medyada ve benzeri platformlarda, ilgili kurum ve kuruluşlarca yayınlanmış kendi yayın organlarından elde edilmiş olup, ilan üzerinde; ilanla ilgili bilgi alabileceğiniz, varsa ilgili kurum ve kuruluşun kendi web sayfası linkine ve harita üzerinde konum/adres bilgilerine yer verilmiştir. Web sayfası mevcut olmayan kurum veya kuruluşun iletişim telefonlarına yer verilmiştir.
ogrenciozel.com web sitesi adı ve logosu, Türk Patent Enstitüsü tarafından marka tescilli olup, marka tescil belgesi, “Hakkımızda” sayfasında görüntülenmektedir.

Ogrenciozel.com web sitesinde yayınlanan özel yurt, apart, pansiyon vb. kurum veya işletmelerin sahipleri/yetkilileri, mevcut işletme bilgilerini güncellemek, ilave etmek, veya sistemden kaldırılmasını isteyebilirler. Sözkonusu yetkili kişiler, sahip /yetkili olduklarını ispatlayarak, “Bize ulaşın” sayfamızdan e-posta ile ogrenciozel.com’a isteklerini bildirebilir, güncellenmesini sağlayabilir, yeni ilan ilave ettirebilir veya mevcut ilanın yayından kaldırılmasını sağlayabilirler.

Ogrenciozel.com, siteye üyelik işlemi gerçekleştirmediği için, üyelere ait veri saklama işlemi sözkonusu olmayacaktır.
Ogrenciozel.com işbu Gizlilik Politikası’ nı herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değiştirebilir veyahut da yenileyebilir. Ogrenciozel.com’ un değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri www.ogrenciozel.com adlı web sitesinde (“Web Sitesi”) yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır. Ogrenciozel.com yenilenen sözleşmeler konusunda bireysel ve kurumsal üyeler sözkonusu olduğu taktirde uyaramayabilir. Ancak bu durumda Gizlilik Politikası’ nın söz konusu değişiklikleri yansıtan güncellenmiş hali www.ogrenciozel.com web sitesine (“Web Sitesi”) yüklenecektir. İşbu sebeple Ogrenciozel.com güncellenen Gizlilik Politikası hakkında üyelik sistemi kullanılmaya başlandığı taktirde, bireysel ve kurumsal üyelerin bilgi sahibi olmaları ve periyodik olarak gözden geçirmesini önermektedir. Bireysel ve kurumsal üye/üyelerin yapılan değişikliklerden sorumlu olacakları için, bu Gizlilik Politikası’ nı her kullanım öncesi kontrol etmelerini Ogrenciozel.com önermektedir. İşbu Gizlilik Politikası’nda kullanılan “ Kişisel Bilgiler” terimi bireysel ve kurumsal üyeleri tanımlayabilecek isim-soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileri, kimlik bilgileri gibi bilgileri ifade etmektedir. Mevcut gizlilik politikası içinde ifade edildiği üzere, bir değişiklik yapılıncaya kadar, Ogrenciozel.com, kullanıcılardan www.ogrenciozel.com adlı web sitesi (“Web Sitesi”) üzerinden üyelik ve kişisel bilgi istemeyecek, kendi istekleri doğrultusunda, “Bize Ulaşın” sayfasında elektronik ortamdan eposta aracılığı ile iletilen kişisel bilgilerini aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacak, üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır.

Yayınlar göndermek,
Eposta içeriğinde kullanıcı tarafından istenen ilan güncelleme, yeni ilan yayınlama gibi işlemleri, koordineli olarak gerçekleştirmek,
Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,
Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,
Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,
Gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak,

Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak amacıyla,
Bireysel ve kurumsal kullanıcılar/üyeler Web Site’ sini kullandığı andan itibaren kendilerinden toplanan tüm bilgilerin belirtilen şekilde ve nedenlerle, bu Gizlilik Politikası’ nda anlatıldığı gibi, Ogrenciozel.com tarafından kullanılmasını kabul etmiş olurlar. Yukarıdaki amaç için elde edilen bilgiler, tamamen bireysel ve kurumsal kullanıcılar/üyelerin özgür iradeleri ile Ogrenciozel.com’ a sağlanmaktadır. Bireysel ve kurumsal kullanıcılar/üyeler bu kişisel bilgileri Ogrenciozel.com’ a verip vermemekte serbesttirler. Bireysel ve kurumsal kullanıcılar/üyeler tarafından verilen ilan güncelleme bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması üyelerin sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemesi rica olunur. Böyle bir durumda Ogrenciozel.com’ un hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi; yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle Ogrenciozel.com’ un bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü kullanıcı/üye/üyelere aittir.

Web sitesinde üyelik kabulü yapıldığı taktirde, Ogrenciozel.com 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde Üye/Üyeler’ in kendisinde bulunan kişisel bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

Ogrenciozel.com, yayınlanan ilanları, ilgili kurum ve kuruluşların internette yayınladıkları web sitelerinden almakta, ve kendi web sayfalarının adres ve linklerini yayınlamaktadır. Sözkonusu sitelerdeki bilgilerin güncelliği, ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarındadır. Ancak bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi veyahut da güncellenmesinin gerektirdiği hallerde bireysel ve kurumsal kullanıcıların/üyelerin Ogrenciozel.com ile info@ogrenciozel.com e-posta adresinden irtibata geçmesi gerekmektedir.

Ogrenciozel.com, Web Sitesi dahilinde başka sitelere link verebilir, ancak bu Ogrenciozel.com’ un işbu siteler ile herhangi bir bağı olduğu anlamına gelmemektedir. Ogrenciozel.com, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Ogrenciozel.com, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla işbu sözleşme ile belirlenen istisnalar dışında gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Ogrenciozel.com, kullanıcılar ve kullanıcıların Web Sitesi’ ni kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Web Sitesi’ ni kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Web Sitesi’ ni hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Ogrenciozel.com; Google Analytics aracı ile yeniden pazarlama yapılabilmesi için siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie ile ilişkilendirme ve Google Analytics’de, görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir.

İşbu kapsamda, ilgi alanlarını saklamak istemeyen Kullanıcılar reklam tercihlerini düzenleyerek iptal edebilirler. Kullanıcılara ait reklam tercihleri yalnızca, işbu bilgisayardaki kullanıcı tarayıcısına uygulanacaktır. Kullanıcılar, Tarayıcılarının çerezlerini sildiklerinde sıfırlanacaktır.

Google Analytics kapsamı dışında kalmak isteyen Kullanıcılar için, tarayıcılarına Google Analytics Kapsamı Dışında Kalma Tarayıcı Eklentisi yükleyebilirler.

Google Analytics aracı ile yeniden pazarlama yapılabilmesi için siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışları tarayıcıda bulunan bir cookie ile ilişkilendirilir. Google Analytics’te tanımlanan yeniden pazarlama listeleri otomatik olarak Google AdWords’e gönderilir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ ndaki diğer sitelerde, ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilir.

Reklam Verenin reklam içeriği, Görüntülü Reklam Ağı’ ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik olarak gösterilir.

Kullanıcıların web sitesine geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere Ogrenciozel.com ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler (Örneğin, Google Analytics çerezi) ve üçüncü taraf çerezler (Örneğin, DoubleClick çerezi), Google Analytics tarafında yeniden pazarlama listeleri oluşturulur. Buna göre kullanıcının ziyaret metrikleri ve ilgi alanları dikkate alınarak web sitesinde ya da Görüntülü Reklam Ağı’ ndaki diğer sitelerde hedefe yönelik reklam içeriği gösterilir.

Ogrenciozel.com, tarafından Web Sitesi dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Ogrenciozel.com ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

PAYLAŞ, ARKADAŞIMA GÖNDER

Ogrenciozel.com üyeleri, site üzerinde beğendikleri haber, yazı ya da arama sonuçlarını yakınlarına ya da arkadaşlarına gönderebilmektedir. Bu işlem yapılırken üyenin belirttiği alıcı e- posta adresi, sitenin promosyonel aktivitelerini duyurmak dışında başka amaç için kullanılmayacaktır.

KULLANICI İSTEKLERİ / GERİ BİLDİRİMLER

Ogrenciozel.com üye ve ziyaretçilerinin site ile ilgili tarafımıza ulaştırdıkları her türlü istek, öneri, yorum ve soruları içeren bilgiler site performansını ölçmek açısından saklanmaktadır. Bu bilgiler kişilerin kendilerine yanıt vermek ve site etkinliğini artırmaya yönelik araştırmalarda kullanılmak dışında başka bir amaç için kullanılmayacaktır.

KULLANICI ADI VE ŞİFRE

Şu anda, bireysel ve kurumsal üyelik kabul edilmemekte ve sistemde üye bilgisi tutulmamaktadır.
Ogrenciozel.com bilerek 18 yaş altındaki çocuklardan bilgi talep etmez. Eğer herhangi bir şekilde 18 yaşın altındaki bir kullanıcının Ogrenciozel.com ile kişisel bilgi paylaştığı fark edilir ise; bu bilgileri Ogrenciozel.com sistemden silecektir.

İlanları Karşılaştır